Demolice objektů, demontáže a likvidace strojních a technologických celků

Demontujeme a zlikvidujeme strojní a technologická zařízení, podle požadavků zákazníka.

Likvidace veškeré průmyslové technologie přímo v závodech, kotelny, rozvodny elektrické energie, trafostanice, haly, chladírenské technologie, velkoobjemové nádrže - zásobníky, mlýny, lisy a veškerou dopravní techniku.

Videa z demolic objektů naleznete na našem YouTube.

 • Demontáž technologie rozprachové sušárny
Plzeňský skart a.s. - Rozprachová sušárna - kompletní technologie
Plzeňský skart a.s. - Rozprachová sušárna - odstraněná technologie
Plzeňský skart a.s. - Rozprachová sušárna - demontáž technologie
 • Demolice plynové kotelny
Plzeňský skart a.s. - Plynová kotelna
Plzeňský skart a.s. - Demolice kotelny ny plyn
 • Demolice průmyslového objektu, časosběrné video

Plzeňský skart a.s. - Demolice průmyslového objektu

 • Demolice ocelové nádrže, časosběrné video

Plzeňský skart a.s. - Demolice ocelové nádrže, časosběrné video

Plzeňský skart a.s. - Ocelová nádrž začátek demolice
Plzeňský skart a.s. - ocelová nádrž před demolicí
 • Demolice průmyslového objektu PS 2, časosběrné video

Demolice průmyslového objektu PS 2, časosběrné video

 • Demolice uhelné kotelny, časosběrné video, pohled od východu

Demolice uhelné kotelny - časosběrné video

 • Demolice uhelné kotelny, časosběrné video, pohled ze západu

Demolice uhelné kotelny, pohled ze západu

 • Demolice kotelny ve Strašicích
demolice kotelny
Demolice kotelny
Demolice kotelny
 • Generátor Škoda 350 MW
Generátor Škoda 350 MW
Generátor Škoda 350 MW
Generátor Škoda 350 MW
Generátor Škoda 350 MW
Generátor Škoda 350 MW
 • Likvidace technologie kotelny v Jincích
Vodní hospodářství kotelny v Jincích
Kotle kotelny v Jincích
Demontované vodní hospodářství kotelny v Jincích
kotle kotelny v Jincích
Demontované kotle v kotelně
Demontované kotle
Odlučovače popílku kotelna Jince
Demontované odlučovače popílku kotelna Jince
Odlučovače popílku kotelna Jince
 • Chladící technologie
Chladící zařízení
Chladící zařízení
Chladící zařízení
Chladící zařízení
Chladící zařízení
Chladící zařízení
 • Čistírna odpadních vod
Čistírna odpadních vod
Čistírna odpadních vod
Čistírna odpadních vod
Čistírna odpadních vod
Čistírna odpadních vod
Čistírna odpadních vod
 • Napáječka pro parní lokomotivy
Napáječka pro parní lokomotivy
Napáječka pro parní lokomotivy
Napáječka pro parní lokomotivy
 • Montované haly
Montované haly
Montované haly
Montované haly
Montované haly
Montované haly
Montované haly
 • Zemědělské stroje
Zemědělské stroje
Zemědělské stroje
Zemědělské stroje
 • Kotelny
Kotelny
Kotelny
Kotelny
kotelny
Zemědělské stroje
Kotelny
Kotelna
Kotelna
Kotelna