Činnost firmy

Hlavním předmětem našeho podnikání je výkup kovového šrotu, barevných kovů elektrošrotu, včetně likvidace technologických celků, konstrukcí a zařízení. Veškerý materiál zpracováváme podle platných norem pro hutní podniky a další zpracovatele. Další druhy odpadů lidvidujeme za úplatu. Od roku 2006 provádíme v naší pobočce ve Strašicích ekologickou likvidaci autovraků recyklaci elektrošrotu.

Vykupujeme:

  • Železný šrot, litinu, měď, hliník, mosaz, bronz
  • Olovo včetně baterií, zinek, nerez, cín, nikl, tvrdokov
  • Katalyzátory, elektromotory
  • Veškerý rafinační materiál
  • Materiál, který vyžaduje následné třídění, úpravu, přepracování, dělení a roztřídění
  • Vyřazenou elektroniku, elektrošrot a elektronický šrot
  • Celé rozvaděče, stykače, jističe, transformátory
  • Kancelářskou a výpočetní techniku
  • Elektrošrot z domácností
  • Vše co se nachází v celém elektrotechnickém a elektronickém průmyslovém odvětví

Naše společnost má provoz ve Strašicích. Od roku 1995 se postupně vyvíjela a v současnosti zajišťuje komplexní odpadové řešení v druhotných surovinách tak i pro všechny skupiny elektro zařízení. Dále pak skartaci písemností a ostatní služby a dnes díky dlouholeté praxi ručí za kvalitu svých služeb, a naším cílem je vybudovat konkurence schopnou a silnou společnost jak ve službách tak i v ekologii dle platných legislativních předpisů.

Provádíme výkup nadnormativních zásob.

 

Nevykupujeme monitory, televize, chladící zařízení – lednice mrazáky, zařízení obsahující PCB, rtuť a jiné nebezpečné látky dále pak materiál biologicky znečištěný. Přesto nabízíme komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení, jak pro občany tak podnikatelské subjekty.

Pro veškerý materiál k Vám rádi zajedeme.

Veškeré činnosti naší společnosti zajišťujeme pro firmy, úřady, občany a instituce

Výkup druhotných surovin, kovového šrotu, barevných kovů, elektroodpadu a drahých kovů

Výkup železného šrotu, barevných kovů, elektrošrotu

Hlavním předmětem podnikání, je výkup železných i neželezných odpadů – kovového šrotu. Vykupujeme železný odpad, ocel všech tříd včetně nástrojové, nikl apod., litinu a všechny druhy neželezných – barevných kovů, měď, hliník, olovo včetně autobaterií, trakčních a gelových baterií. Provádíme výkup a zpracování veškerých Cu měděných a Al hliníkových kabelů. Dále pak vykupujeme zinek, nerez, cín, nikl, katalyzátory, tvrdokov, elektromotory i slitiny neželezných kovů jako je mosaz, bronz a další. Dále vykupujeme veškerý rafinační materiál. Výkup a úpravu materiálu, provádíme na naší provozovně nebo přímo u zákazníka.

Výkup elektronického i elektrického elektroodpadu, elektrošrotu

Výkup elektrošrotu, elektroodpadu, procesorů, tranzistorů, základních desek,

Elektroodpad je další důležitou činností společnosti, provádíme výkup a recyklaci elektroodpadu, osobních počítačů, průmyslových počítačů, tiskáren, rozvaděčů, stykačů, jističů a dalších částí elektroodpadů, jako jsou osazené plošné spoje, základní desky z počítačů, televizní a monitorové desky či neosazené plošné spoje. Výkup procesorů, zlacených tranzistorů, tantalů a ostatních polovodičových součástek, je samozřejmostí, stejně tak jako výkup zlacených konektorů, a všeho co obsahuje drahé kovy. Výkup provádíme od podnikatelských subjektů i z domácností a zpracovatelů elektrošrotu.

Demontáž a likvidace strojních a technologických celků

Demontáž strojního zařízení, likvidace technologických celků

Likvidujeme veškerá strojní a technologická zařízení, přímo u zákazníka zajišťujeme jejich demontáž podle požadavků jako jsou kotelny, haly, rozvodny elektrické energie, dopravní techniku, chladírenské technologie, klimatizační techniku, velkoobjemové nádrže – zásobníky, lisy, mlýny, ostatní průmyslové technologie, transformátory apod. Veškerý materiál je upravován na přepravní rozměry u zákazníka, poté je odvážen k další úpravě pro hutní podniky. likvidaci zařízení provádíme i za dalšího provozu u zákazníka a to vždy s ohledem na co nejkratší čas likvidace.

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

demolice, demontáž a likvidace strojních a technologických celků

Především při likvidaci strojního a technologického zařízení, zajišťujeme likvidaci souvisejících budov, hal a objektů určených k likvidaci. Veškeré materiály opět třídíme a recyklujeme s ohledem na životní prostředí a také z důvodu vyzískání co největší čistoty výstupních materiálů z recyklace.

Protože finanční náklady na demolici jsou vysoké snažíme se je vždy snížit, či překročit výkupem vytěženého železa a ostatních kovů.

Demolici budov zajistíme včetně demoličního projektu a ohlášení na stavebním úřadě dále pak výmazu budovy z katastru nemovitostí. Vše je provedeno takzvaně na klíč.

Autodoprava, kontejnerový servis do 5t

Autodoprava, odvoz odpadu, druhotných surovin, železa, písemností, elektrošrotu,

Pro zákazníky realizujeme dopravu vykoupených druhotných surovin, železného šrotu, elektrošrotu, barevných kovů a pod. Zajišťujeme odvoz písemností k likvidaci.

Provádíme autodopravu včetně dovozu sypkých materiálů písku, sutí, drtí, uhlí, betonu, dále pak odvoz velkoobjemového odpadu, dřeva, kompostovatelných materiálů ostatních stavebních materiálů.

Pronajímáme krátkodobě i dlouhodobě kontejnery na Váš materiál. Autodopravu realizujeme hákovým nosičem kontejnerů s nosností 8 tun, nebo dodávkovým vozidlem s nosností 1 tuna.

Likvidace odpadů – obyčejných i nebezpečných

Nakládání s nebezpečnými i ostatními odpady, svoz odpadů

V oblasti ekologických služeb provádíme nakládání s nebezpečnými i ostatními odpady, zajišťujeme mobilní svoz odpadů, odstraňování ekologických zátěží, černých skládek. Dále provádíme pro své klienty vedení průběžné evidence odpadů, vypracování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady, vypracování identifikačních listů nebezpečných odpadů a označení shromažďovacích míst odpadu podle katalogu odpadů a to v rámci našeho odpadového hospodářství. Odpady, které vykupujeme, železný šrot a pod. jsou odečteny z celkové ceny za likvidaci a zákazník o tuto částku platí méně.

Provádíme likvidaci všech odpadů, které jsou uvedeny v katalogu odpadů likvidovaných naší společností.

Odborná skartace písemností a ostatních nosičů dat, spisová činnost

Skartace písemností, skartace dokumentů

V rámci svého předmětu podnikání, zajišťujeme skartaci písemností, jejich třídění, návrhy likvidačních protokolů, zpracování spisových a archivních řádů jednání se státními, oblastními i okresními archivy. Zajišťujeme důvěrnou i nedůvěrnou likvidaci dokumentů, včetně nakládky písemností, autodopravy a vykládky, s možností přítomnosti zákazníka u celého cyklu likvidace písemností. Důvěrná likvidace ostatních nosičů dat jako jsou CD, DVD disky, diskety magnetofonové a video pásky a kazety, kreditní a debetní karty, fotografický film, pevné disky z počítačů (HDD), flash paměti, paměťové karty, čipové karty, zálohovací média ZIP, skartace celých osobních počítačů a pod.

Likvidace a úklid černých skládek

Další z činností kterou zajišťujeme pro naše zákazníky je úklid černých skládek. Veškerý materiál je roztříděn a podle své nebezpečnosti dopadu na životní prostředí zařazen a deponován na skládky nebo použit při recyklaci.

Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Společnost může zajišťovat pro své klienty realitní činnost v plném rozsahu jejich potřeb a v rámci likvidace odpadů úklid objektů.

Zámečnictví

Provádíme drobné zámečnické práce, podle přání zákazníka.

Poskytování technických služeb

Pro potřeby svých zákazníků, zajišťujeme třídění materiálů, pálení technickými plyny, dělení materiálů, stěhování strojního a technologického zařízení, včetně zajištění nadrozměrné dopravy.

Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů pracujících na malém napětí

Montáž a opravy osobních počítačů, včetně dodání originálních programů, dle specifikací každého zákazníka.

Poradenská činnost v oblasti podnikatelských aktivit

Poskytujeme ve spolupráci s dalšími externími spolupracovníky, znaleckými ústavy, znaleckými kancelářemi poradenskou činnost začínajícím i ostatním podnikajícím subjektům. Zajišťujeme znalecké posudky na podniky, ekonomické analýzy, podklady pro zahájení podnikání, návrhy společenských smluv, poradenskou činnost v oblasti likvidace odpadů odpadovém hospodářství.

Obchodní činnost, zprostředkování