Ekologická likvidace autovraků

Ceník ekologické likvidace autovraků

Ceník ekologické likvidace autovraků

Autovraky osobní u nás zlikvidujete vždy zdarma.

 

Autovraky nad 3,5 tuny vykupujeme, zaplatíme podle materiálové výtěžnosti, výkupní cena je u těchto autovraků dohodou!

 

Provádíme likvidaci a výkup všech ostatních strojů.

více informací...

Naše společnost je provozovatelem zařízení s oprávněním vydávat potvrzení o ekologické likvidaci autovraků, tj. potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraku ve smyslu přílohy vyhlášky v platném znění. S tímto potvrzením od nás, pak již budete moci vozidlo odhlásit z evidence vozidel. FOTOGALERIE

 

Vozidla, u kterých je výtěžnost materiálu vyšší, jako jsou nákladní vozy, speciální stroje apod., jsme schopni provést výkup těchto vozidel.

 

Příjem celých autovraků, a vystavení potvrzení pro DI je samozřejmě zdarma.

 

Potvrzení potřebné k odhlášení vozidla z evidence Vám samozřejmě vystavíme na počkání.

K vystavení potvrzení od Vás potřebujeme:

U vozidel zapsaných na jméno vlastníka, velký technický průkaz, doklad totožnosti, nebo v případě, že vozidlo předává osoba nezapsaná ve velkém technickém průkaze zplnomocnění majitele vozu.

U vozidel zapsaných na firmu, IČO, kopii živnostenského listu nebo výpis z obchodního rejstříku, nebo v případě že vozidlo předává zástupce společnosti neuvedený ve výpisu z obchodního rejstříku jako jednatel zplnomocnění jednatele společnosti.

!!! VIN karoserie na vozidle musí souhlasit s VIN ve velkém TP !!!

 

Veškerá přijímaná vozidla jsou kontrolována v on-line registru odcizených vozidel.

 

Autovraky přijímáme v provozovně ve Strašicích, v případe Vašeho zájmu si vozidlo odvezeme – autodoprava.

 

Veškeré přijaté autovraky zpracováváme dle platných norem pro hutní podniky a další zpracovatele. Přijaté autovraky jsou nejprve zbaveny nebezpečných částí, poté jsou vypuštěny veškeré provozní kapaliny, a následně je autovrak rozebrán na části umožňující jeho následnou recyklaci.

 

Naše společnost zavedla ISO 9001:2000ISO 14001:2004.

 

Povolení pro sběr a demontáž autovraků

 

Nepřijímáme autovraky obsahující jakýkoliv odpad, výrobcem neschválené části, znečištěné nebezpečnými látkami, či biologickým materiálem.