Plzeňský skart a.s.

Plzeňský skart 20 let založení společnosti

Společnost Plzeňský skart byla založena v roce 1995 a jejím hlavním předmětem podnikání je zpracování a recyklace elektrošrotu, výkup kovového šrotu, barevných kovů, elektrošrotu, včetně likvidace technologických celků, konstrukcí a zařízení.

 

Ekologická likvidace autovraků je prováděna od roku 2006 v naší pobočce ve Strašicích.

Naše služby

  • výkup elektrošrotu
  • výkup železného šrotu
  • výkup barevných kovů
  • výkup drahých kovů
  • likvidace a demontáže technologií
  • zpracování elektrošrotu
  • ekologická likvidace autovraků
  • ekologická likvidace odpadu
  • skartace písemností
  • autodoprava

Veškerý materiál zpracováváme dle platných norem pro hutní podniky a další zpracovatele.

Za úplatu likvidujeme i další druhy odpadů. V průběhu své existence se firma postupně rozvíjela a v současnosti zajišťuje další činnosti, které vyplynuly z požadavků zákazníků. Naše společnost působí na provozu ve Strašicích.

Od 1. března 2015 bezhotovostní platby za výkup odpadů

1. března 2015 vstoupila v platnost nová vyhláška č.27/2015 Sb o podrobnostech nakládání s odpady. Výkup odpadů stanovených prováděcím právním předpisem smí být prováděn pouze bezhotovostně, platbu za dodaný materiál provádíme pouze převodem na účet. Informace na tel: 602 414 523, 602 157 925

Podrobnější informace naleznete na stránkách MŽP.

více informací...

Změna sídla společnosti !!!

Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vám oznámit změnu sídla adresy naší společnosti, k 16 .11 2015, v souvislosti s touto změnou, Vás žádáme o zaevidování této změny ve Vaší databázi.

Veškerou korespondenci prosím zasílejte na novou adresu: Plzeňský skart a.s. Prvomájová 20/35 Plzeň PSČ: 322 00.

Adresa provozu naší společnosti zůstáva beze změn: Plzeňský skart a.s. Strašice 637 PSČ: 338 45 okr. Rokycany

Doplněny další fotografie z demontáže

Nové fotografie demontáže technologie rozprachové sušárny naleznete v odkazu Demolice a demontáže

Domov pod Brdy občanské sdružení

Autovraky zdarma !!!

Doprava

Naše společnost provádí ekologickou likvidaci autovraků zcela zdarma, včetně vystavení protokolu o ekologické likvidaci také zdarma.

Neúčtujeme žádný manipulační poplatek !!!

Vaše nepojízdné vozidlo si také rádi odvezeme.

Telefon 602 157 925 p. Šilhavý

Neváhejte nás kontaktovat telefonicky nebo přímo na naší provozovně ve Strašicích.

 

+420 602 414 523 +420 602 157 925

mobilní verzevyrobilo AG25 s.r.o., 2013