Likvidace nebezpečných odpadů i obyčejných odpadů

Ceník likvidace odpadů a elektroodpadů

Ceník likvidace odpadů a elektroodpadů

Ostatních i nebezpečných

Ceník likvidace všech odpadů, podle katalogových čísel odpadů.

více informací...

V oblasti ekologických služeb provádíme nakládání s nebezpečnými i ostatními odpady, zajišťujeme mobilní svoz odpadů, odvoz velkoobjemového odpadu, dřeva, kompostovatelných materiálů a ostatních stavebních materiálů. Seznam odpadů

 

Provádíme odstraňování ekologických zátěží, černých skládek. FOTOGALERIE

 

Při odvozu odpadů je nutné počítat s cenou za autodopravu včetně nakládky a vykládky. Ceník

 

Dále můžeme pro své klienty zajistit vedení průběžné evidence odpadů, vypracování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady, vypracování identifikačních listů nebezpečných odpadů a označení shromažďovacích míst odpadu podle katalogu odpadů.

 

Naše společnost zavedla ISO 9001:2000ISO 14001:2004.

Likvidace a úklid černých skládek

Další z činností kterou zajišťujeme pro naše zákazníky je úklid černých skládek. Veškerý materiál je roztříděn a podle své nebezpečnosti dopadu na životní prostředí zařazen a deponován na skládky nebo použit při recyklaci. FOTOGALERIE

 

Povolení pro nakládání s odpady