Spektrální analýza vykupovaných kovů

Pro přesné určení obsahu kovů a pro stanovení nejlepší výkupní ceny ve Vašem materiálu používá naše společnost rentgenový spektrometr.

 

Měření probíhá bez nutnosti poškození měřeného materiálu a to velice rychlou a nedestruktivní chemickou analýzou dodaného materiálu. Což je vhodné například při měření zlatých a stříbrných šperků, kde jsme schopni určit přesnou ryzost materiálu.

 

Dále je samozřejmostí ověřování jakostí a norem materiálů se zohledněním stopových prvků.

 

Taktéž je možné provést měření nežádoucích látek například v hračkách, elektronice, nábytku atd.

 

Další možností využití spektrometru je zjištění těžkých kovů například v půdě, písku apod.

Pomocí spektrometru jsme schopni určit tyto prvky:

Analýza kovů

Analýza kovů

 • Ag – Stříbro – Argentum
 • Au – Zlato – Aurum
 • Bi – Bismut – Bishmuthum
 • Co – Kobalt – Cobaltum
 • Cr – Chrom – Chromium
 • Cu – Měd – Cuprum
 • Fe – Železo – Ferrum
 • Hf – Hafnium – Hafnium
 • Ir – Iridium – Iridium
 • Mg – Hořčík – Magnesium
 • Mn – Mangan – Manganum
 • Mo – Molybden – Molybdaenum
 • Nb – Niob – Niobium
 • Ni – Nikl – Niccolum
 • Pb – Olovo – Plumbum
 • Pd – Palladium – Palladium
 • Pt – Platina – Platinum
 • Re – Rhenium – Rhenium
 • Rh – Rhodium – Rhodium
 • S – Síra – Sulfur
 • Sb – Antimon – Stibium
 • Si – Křemík – Silicium
 • Sn – Cín – Stannum
 • Ta – Tantal – Tantalum
 • Ti – Titan – Titanium
 • V – Vanad – Vanadium
 • W – Wolfram – Wolframium
 • Zn – Zinek – Zincum
 • Zr – Zirkonium – Zirconium